Plas Isaf - Exclusive Wedding and Party Venue Plas Isaf - Country Barns & Gardens Click here to contact us Cymraeg
Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue

Whats  on...

Noson a Prynhawn Agored

Methu aros ir diwrnod agored ...

Gwnewch apwyntiad i ddod allan i un o'n nosweithiau / prynhawn agored. Mae rhain yn gyfleoedd i weld yr ysgubor ar gerddi a chwrdd a ni.

Y dyddiadau nesaf yw ...

Dydd Sul 27 Fehefin 2021

Cysylltwch a ni i wneud apwyntiad a chael llyfryn. Mi wnewn ni adel i chi wybod be amser mae apwyntiadau ar gael. 

<< Back to What's On

 
Whats On?

Open Evenings & Afternoon

Please make an appointment to come out to one of our open evenings and afternoons. These are opportunities to view the barn and gardens and meet with us.

The next dates are ....

Sundau 27th June 2021

Please contact us to make an appointment and get your brochure 

...read more

View All What's On >>

Home | About us | Weddings | Events | Food & Drink | Services | Testimonials | Gallery |
Accommodation | FAQs | Contact/Find Us

 

© 2015 Plas Isaf. All rights reserved. Site Map | Useful Documents

Plas Isaf, Corwen, Denbighshire, LL21 0EW
T: 01490 412 486

Site by Notcon