Plas Isaf - Exclusive Wedding and Party Venue Plas Isaf - Country Barns & Gardens Click here to contact us Cymraeg
Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue

Dogfennau Defnyddiol ...

Planning your wedding

Guests at a wedding

Menus

Drinks

 
Beth sydd ymlaen?

Diwrnod agored a ffair briodas 29 o Ebrill 2018 11yb - 4yh

Yr ydym yn cael diwrnod agored a ffair priodas ar y 29 o Ebrill 2018 11yb - 4yh,  bydd hyn yn gyfle i chi weld y sgubor ar marquee wedi ei gosod ar gyfer gwahanol steiliau a seremoni sifil. Hefyd, bydd y dylunydd blodau , ffotograffydd a llawer mwy o gyflenwyr o gwmpas i chi siarad â nhw a chasglu syniadau. Byddem wrth ein bodd i weld chi yno xxx

...read more

Noson Agored

Noson Agored 

Gwnewch apwyntiad i ddod allan i un o'n nosweithiau agored. Mae rhain yn gyfleoedd i weld yr ysgubor ar gerddi a chwrdd a ni.

Y dyddiadau nesaf yw ...

Nos Lun 22 Ionawr 4yh - 8yh

Nos Lun 19 Chwefror 4yh - 8yh

Cysylltwch a ni i wneud apwyntiad a chael llyfryn.

...read more

Hafan | Amdanom Ni | Priodas | Digwyddiadau | Bwyd a Diod | Gwasanaethau | Llythrau Diolch | Oriel |
Llety | FAQs | Cysylltwch a ni

 

© 2015 Plas Isaf. Cedwir pob hawl. Map o'r wefan | Dogfennau Defnyddiol

Plas Isaf, Corwen, Denbighshire, LL21 0EW
T: 01490 412 486

Site by Notcon