Plas Isaf - Exclusive Wedding and Party Venue Plas Isaf - Country Barns & Gardens Click here to contact us Cymraeg
Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue

Gwasanaethau  a ddarparwn ar gyfer eich priodas...

Nid yw Plas Isaf yn westy, ond cartref teuluol sy'n agor ei drysau i chi a'ch parti priodas. Rydym wedi datblygu tîm llawn a all roi'r holl a allai hangen arnoch ar gyfer y diwrnod perffaith. Isod mae'r gwasanaethau a ddarparwn. Gallwn fod yn hyblyg gyda threfniadau a pha ffordd well i greu argraff ar eich gwesteion na chael ddefnydd neilltuedig o’r ysgubor a’r gerddi ym Mhlas Isaf ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae'r rhain wedi'u cynnwys yn y llogi.

Defnydd Neulltiedig yn cynnwys:

 • Defnydd o'r ysgubor i ddal naill ai eich brecwast priodas / seremoni
 • Defnydd o erddi Plas Isaf, cefndir gwych ar gyfer lluniau
 • Gall gwesteion ymlacio a chymysgu ym mhreifatrwydd y gerddi
 • Gall diodydd a chanapés gael eu gweini yng ngerddi a therasau yr ysgubor
 • Bydd y llety dim ond yn cael ei harchebu gan eich parti
 • Bar Preifat a Rhestr Gwin
 • Tîm arlwyo llawn mewnol
 • Gallwch addurno'r ysgubor gyda'ch lliwiau neu thema arbennig
 • Cyfleusterau parcio
 • Trafod bwydlenni a'i addasu at eich gofynion
 • Cymorth wrth gynllunio eich diwrnod arbennig

Mae ein priodasau hefyd yn cynnwys y gwasanaethau canlynol:

 • Llieiniau bwrdd a napcynnau lliain
 • Stand cacen (cylch 14 modfedd/sgwâr 14 modfedd) a chyllell
 • ’Sgubor a gerddi Plas Isaf at eich defnydd chi a’ch gwesteion yn unig
 • Nodweddion a golygfeydd cefndir atyniadol i’r lluniau
 • Llety am noson i’r priodfab a’r briodferch yn ein Hystafell Briodasol sy’n cynnwys gwely mawr pedwar postyn
 • Awgrymiadau ynghylch cyflenwyr lleol
 • Cardiau bwydlen
 • Maes parcio mawr, preifat

Gwasanaethau Ychwanegol gallwn eu darparu, siaradwch â'r tîm Plas Isaf am fanylion:

 • Ystafell Newid Cyfleusterau ar gyfer trin gwallt a colur
 • Llety
 • DJ
 • Rhestr Gyflenwyr
 • Trol Fferins
 • Llogi addurniadau bwrdd
 • Clawr Cadair
 • Addurno
 • Gwasanaethau Ychwanegol
 
Beth sydd ymlaen?

Min Nos Agored 21 Chwefror 6yh - 8yh

Cyfle i gael golwg oamgylch yr ysgubor. Byddwn ni yma i'ch dangos ogwmpas ac ateb unrhyw gwesiynnau sydd ganddych. 

...read more

Bore Agored 16 Ebrill 6yh - 8yh

Cyfle i gael golwg oamgylch yr ysgubor. Byddwn ni yma i'ch dangos ogwmpas ac ateb unrhyw gwesiynnau sydd ganddych. 

...read more

Hafan | Amdanom Ni | Priodas | Digwyddiadau | Bwyd a Diod | Gwasanaethau | Llythrau Diolch | Oriel |
Llety | FAQs | Cysylltwch a ni

 

© 2015 Plas Isaf. Cedwir pob hawl. Map o'r wefan | Dogfennau Defnyddiol

Plas Isaf, Corwen, Denbighshire, LL21 0EW
T: 01490 412 486

Site by Notcon