Plas Isaf - Exclusive Wedding and Party Venue Plas Isaf - Country Barns & Gardens Click here to contact us Cymraeg
Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue

Croeso  i Plas Isaf...

Mae'r ’sgubor rhestredig sy’n dyddio o’r ail ganrif ar bymtheg wedi ei lleoli yn ddelfrydol, gyda rhai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd o Ddyffryn Dyfrdwy. Mae amgylchoedd cain a awyrgylch cynnes yn gosod yr olygfa ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae'r ysgubor yn cynnig cyfoeth o hyblygrwydd, gyda thrawstiau derw trawiadol a lloriau llechi, sy'n ei wneud yn gynfas gwag. Mae pabell fawr mewn sefyllfa wrth ymyl y sgubor , sy'n edrych dros gefn gwlad agored , mae hyn yn creu cyfle i crynhoad agos neu barti i ddathlu o 30-300 o westeion. Gyda chymorth ac ymroddiad ein tîm teuluol, gwneir pob ymdrech i sicrhau y bydd eich priodas yn ddiwrnod mwyaf cofiadwy eich bywyd.

Beth am wneud apwyntiad i weld y lleoliad a chwrdd â'r tîm. Gadewch eich manylion yn y dudalen ymholiadau a derbyn llyfryn yn y post.
 
Beth sydd ymlaen?

Min Nos Agored 21 Chwefror 6yh - 8yh

Cyfle i gael golwg oamgylch yr ysgubor. Byddwn ni yma i'ch dangos ogwmpas ac ateb unrhyw gwesiynnau sydd ganddych. 

...read more

Bore Agored 16 Ebrill 6yh - 8yh

Cyfle i gael golwg oamgylch yr ysgubor. Byddwn ni yma i'ch dangos ogwmpas ac ateb unrhyw gwesiynnau sydd ganddych. 

...read more

Hafan | Amdanom Ni | Priodas | Digwyddiadau | Bwyd a Diod | Gwasanaethau | Llythrau Diolch | Oriel |
Llety | FAQs | Cysylltwch a ni

 

© 2015 Plas Isaf. Cedwir pob hawl. Map o'r wefan | Dogfennau Defnyddiol

Plas Isaf, Corwen, Denbighshire, LL21 0EW
T: 01490 412 486

Site by Notcon