Plas Isaf - Exclusive Wedding and Party Venue Plas Isaf - Country Barns & Gardens Click here to contact us Cymraeg
Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue

 “Bwyta, yfed a mwynhau mewn amgylchedd hamddenol”

Ym Mhlas Isaf rydym yn ymfalchïo ein bod yn defnyddio cynnyrch ffres, lleol.  Rydym yn hynod o lwcus ein bod mewn ardal â chyfoeth o gynnyrch lleol o’r radd flaenaf. Mae tim arlwo llawn yma a bar wedi’i stocio yn llawn, mae popeth y gallai ei angen arnoch yma I gael diwrnod perffaith. Gallwn ddarparu ar gyfer 30 hyd at 120 o westeion yn eistedd gyda'r opsiwn o’r babell fawr ar gyfer rhifau mwy. Mae ein cogydd Wendy Phillips, brofiad helaeth a bydd yn creu bwydlenni ar gyfer eich priodas neu barti a fydd o safon uchel. Rydym bob amser ar gael i drafod bwydlenni neu unrhyw ofynion dietegol gallech chi neu eich gwesteion gael. Mae pob pryd yn cael eu paratoi gyda chynnyrch lleol ffres.

Bwydlenni

Ein nod gyda'r bwydlenni yw bod mor hyblyg â phosibl. Gallwn addasu bwydlenni i ateb eich gofynion unigol.

Os ydych chi’n dymuno trafod dewisiadau eraill ar gyfer eich bwydlen, bydd ein prif gogydd yn fwy na bodlon llunio pecyn wedi’i deilwra i weddu i’ch gofynion chi.

Bwydlenni enghreifftiol Priodas

Gwin

Mae Plas Isaf yn fangre trwyddedig ac rydym wedi gweithio’n agos gyda chwmni Tanner Wine Merchants o’r Amwythig (a sefydlwyd yn 1842) i sicrhau bod y gwinoedd a’r cwrw gorau yn ein seler.

Mae ein rhestr winoedd yn cynnwys gwinoedd o’r rhan fwyaf o’r prif wledydd sy’n cynhyrchu gwin.  Mae gennym ystod eang o gwrw casgen a chwrw wedi’i botelu hefyd. Rydym hefyd yn gallu ffynhonnellu cwrw drafft lleol ar gyfer eich achlysur.

Gallwn lunio pecyn diodydd cynhwysfawr ar gyfer eich achlysur arbennig chi.

 “Bwyta, yfed a mwynhau  mewn amgylchedd hamddenol”

 
Beth sydd ymlaen?

Min Nos Agored 21 Chwefror 6yh - 8yh

Cyfle i gael golwg oamgylch yr ysgubor. Byddwn ni yma i'ch dangos ogwmpas ac ateb unrhyw gwesiynnau sydd ganddych. 

...read more

Bore Agored 16 Ebrill 6yh - 8yh

Cyfle i gael golwg oamgylch yr ysgubor. Byddwn ni yma i'ch dangos ogwmpas ac ateb unrhyw gwesiynnau sydd ganddych. 

...read more

Hafan | Amdanom Ni | Priodas | Digwyddiadau | Bwyd a Diod | Gwasanaethau | Llythrau Diolch | Oriel |
Llety | FAQs | Cysylltwch a ni

 

© 2015 Plas Isaf. Cedwir pob hawl. Map o'r wefan | Dogfennau Defnyddiol

Plas Isaf, Corwen, Denbighshire, LL21 0EW
T: 01490 412 486

Site by Notcon