Plas Isaf - Exclusive Wedding and Party Venue Plas Isaf - Country Barns & Gardens Click here to contact us Cymraeg
Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue

Cwsg mewn amgylchedd  heddychlon...

Plas Isaf

LLETY NEWYDD AR GYFER 2018
Ar ôl eich priodas, beth am guddio i ffwrdd yn eich llecun unigryw camau i ffwrdd or ysgubor mewn caban pren a mwynhau bore yn eistedd ar y balconi yn edrych dros yr olygfa wych gyda'ch hamper brecwast eich hunain. Mae'r ystafell briodas yn ganmoliaethus gyda logi'r man cyfarfod. Lluniau i ddilyn.

Rhydlwyd

Fel rhan o'ch priodas rydych yn cadw'r llety gwadd yn Rhydlwyd gyfer eich gwesteion, byddant yn aros i lawr y ffordd yn ein ty sydd efo 8 ystafell wely ensuite a derbyn lifft adref ar ôl y briodas a mwynhau brecwast gwych gyda ei gilydd yn edrych dros golygfeydd dyffryn Ddyfrdwy.Mae Rhydlwyd yn llety oddi ar y safle, tua milltir o Plas Isaf, sy'n cynnwys 8 ystafell wely en suite, sy'n cynnwys 7 dwbl ac 1 twin

Gellir Rhydlwyd hefyd gael ei osod fel bwthyn hunan-arlwyo ac mae ganddo holl amwynderau, cegin llawn ac ystafell fyw. Gellir ei logi ar gyfer arhosiad o 3 diwrnod a throsodd.

HUNANARLWYO GWNODL

Beth am wneud gwyliau o ddigwyddiad eich priodas, mae gennym amrywiaeth o lety hunanarlwyo sy'n cael eu hadnewyddu wrth i ni siarad ... llety i gynnwys ...

Milking Parlour 4 Ystafell Wely Cysgu  8
Store Grain 2 Ystafell Wely Cysgu 4
Hay Ysgubor 1 3 Ystafell Wely Cysgu 6
Hay Ysgubor 2 5 Ystafell Wely Cysgu  10

Gwesteion mewn Priodas

Os ydych yn mynychu priodas ym Mhlas Isaf, ac os hoffech archebu ystafell, cysylltwch â'r parti priodi i drefnu eich llety. Os ydych eisoes wedi trefnu neu wedi cael ystafell gan y parti priodas, gweler y wybodaeth ar gyfer gwesteion mewn priodas ar dudalen Dogfennau Defnyddiol.

 
Beth sydd ymlaen?

Min Nos Agored 21 Chwefror 6yh - 8yh

Cyfle i gael golwg oamgylch yr ysgubor. Byddwn ni yma i'ch dangos ogwmpas ac ateb unrhyw gwesiynnau sydd ganddych. 

...read more

Bore Agored 16 Ebrill 6yh - 8yh

Cyfle i gael golwg oamgylch yr ysgubor. Byddwn ni yma i'ch dangos ogwmpas ac ateb unrhyw gwesiynnau sydd ganddych. 

...read more

Hafan | Amdanom Ni | Priodas | Digwyddiadau | Bwyd a Diod | Gwasanaethau | Llythrau Diolch | Oriel |
Llety | FAQs | Cysylltwch a ni

 

© 2015 Plas Isaf. Cedwir pob hawl. Map o'r wefan | Dogfennau Defnyddiol

Plas Isaf, Corwen, Denbighshire, LL21 0EW
T: 01490 412 486

Site by Notcon